nyari gyak1 nyari gyak2 nyari gyak3 nyari gyak4 nyari gyak5 nyari gyak6

1. A gyakorlat időtartama szakgimnáziumi tanulók estében:

10. évfolyam után 140 óra (7 óra/nap)

11. évfolyam után 140 óra (7 óra/nap)

 

A gyakorlat teljesítésének helye

A szülő által keresett munkahelyen, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál (www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben kereshető),

A fenti esetben a kiválasztott munkahely és az iskola között a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást kell kötni. A gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a munkahellyel egyeztetendő.

 

Tanuló pénzbeli juttatása együttműködési megállapodás alapján:

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére csak az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára jár juttatás, melynek havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes minimálbér tizenöt százalékának 1,3 szorosánál.

 

2. A gyakorlat időtartama szakközépiskolai tanulók esetében:

9. évfolyam után 140 óra (7 óra/nap)

10. évfolyam után 140 óra (7 óra/nap)

13. évfolyam után 160 óra

 

A gyakorlat teljesítésének helye:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál, melyek a www.isziir.hu honlapon gyakorlati képzésre jogosult szervezetek nyilvántartása menüben kereshetők (egyénileg, de iskolai segítséggel is).

A fenti esetben a tanulónak tanulószerződést kell kötni. A tanulószerződést a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő, illetőleg a gyám és a tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet köti egymással, amelyet a területi kamara tart nyilván.

Tanuló pénzbeli juttatása tanulószerződés alapján:

A tanulószerződés alapján a tanuló részére fizetendő pénzbeli juttatás mértéke, melyet havonta a képzőhely fizet a tanulónak, a mindenkori minimálbér 15%-ának és egy meghatározott szorzószámnak a szorzata. A szorzó a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő aránya alapján kerül megállapításra.

 

A továbbhaladás feltétele

A gyakorlaton való részvétel szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók esetében is kötelező. A szakképzési törvény értelmében a következő osztályba való lépés feltétele az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése.

 

A gyakorlat dokumentálása

A gyakorlat elvégzését dokumentálni kell. A tanuló foglalkozási naplóban vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A tanuló a gyakorlat befejezését követően augusztus 31.-ig eljuttatja a fogadó munkahely által kitöltött, lepecsételt és aláírt igazolólapot az osztályfőnökének.

 

Letölthető foglalkozási naplók:

Foglalkozási napló szakgimnázium 10. évfolyam

Foglalkozási napló szakgimnázium 11. évfolyam

Foglalkozási napló szakközépiskola 9. évfolyam

Foglalkozási napló szakközépiskola 10. évfolyam

FEL