Iskolánk 60 éve képez eredményesen kereskedelmi és vendéglátós szakembereket, miközben képzési kínálatunkat folyamatosan bővítjük érettségire épülő OKJ-s képzésekkel. A tanítás a Szérűskerti Oktatási Centrumban, korszerű iskolaépületben folyik, amely egykori alapítójának és tanárának, Bernáth Kálmánnak a nevét viseli.

Képzési formák a 2016/2017-es tanévre.

Iskolánk könyvtára az épület földszintjén, a 122-es teremben várja az olvasni, tájékozódni vágyókat. A világos, tágas olvasói térben kerültek elhelyezésre a kézikönyvtári gyűjtemény kötetei, a helyben, illetőleg tanórán használható alapvető lexikonok, enciklopédiák, gyűjteményes munkák, egy- és kétnyelvű szótárak. Könyvtárunk gazdag anyaggal rendelkezik történelmi tárgyú illetőleg művészeti albumokból és képeskönyvekből, s az általunk oktatott szakmákhoz kapcsolódó szakkönyvekből.

Nyitvatartási idő

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

A hét

6-7. óra

5-6. óra

1. óra

4-6. óra

3-5. óra

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

B hét

3. óra

5-6. óra

2. óra

4-6. óra

4-5. óra

 A szabadpolcon s a raktárban elhelyezett szakkönyvtári állomány jelentős része kölcsönözhető, a nyelvtanuláshoz, az egyes közismereti tantárgyakhoz, vizsgákhoz kínál hasznos segédanyagokat, feladatlapokat, tesztgyűjteményeket.

A szépirodalmi állomány egy részét a kötelező és ajánlott olvasmányok teszik ki, amelyből nagyobb példányszám áll rendelkezésünkre, így minden tanulói kérésnek eleget tudunk tenni. Ezeken a műveken túl ugyancsak itt találhatóak meg a magyar és a világirodalom klasszikusainak legszebb művei - regények, drámák, versek, önéletrajzok, esszé- és tanulmánykötetek. Összességében közel 12 000 könyv közül válogathatnak az olvasni vágyók, s hozzá harminc, a könyvtárba rendszeresen járó folyóiratból.

A helyben olvasás és a könyvkölcsönzés mellett lehetőség nyílik számítógép és internethasználatra, zenei CD-k hallgatására, CD-ROM-ok, DVD-k lejátszására. A könyvtárban megtalálható három tanulói-tanári számítógép, a videó- és televíziókészülék, s nem utolsósorban a digitális tananyagok felhasználását lehetővé tevő interaktív tábla módot ad színes, érdekes előadások, vagy akár tanórák megtartására is.

SZERETETTEL VÁRJUK A KÖNYVTÁRBA ISKOLÁNK MINDEN KEDVES TANULÓJÁT, PEDAGÓGUSÁT ÉS DOLGOZÓJÁT!

Osztály Osztályfőnök Osztálykép Létszám Terem
9/1. Bea Csaba 23 314.
9/2. Fábián Tamás 27 323.
9/3. Mojzsis Andrea 24 321.
9/4. Tóth-Körtefái Klára 31 428.
9/A. Varga Antalné 38  325.
9/B. Korenika Attila 26 316.
9/C. Molnár Ferenc 26 203.
9/G. Simák Viktória 30 104.
10/1. Korbaditsné Varga Erika 20 422.
10/2. Szilágyiné Bubenka Ildikó 26 322.
10/3. Medgyesi Máté 27 304.
10/4. Hártó Szilvia 21 429.
10/A

Takács József (A hét)

27  204.
10/B

Zollerné Nagymarosi Ágnes (B hét)

28  403.
11/1. Nagy Márk 35 327.
11/2. Majerné Szabó Ilona 23  404.
11/3. Oszaczkiné Szammer Beáta 30 303.
11/A

Varga Zsuzsanna (B hét)

26 204.
11/B

Pap Zsolt (A hét)

22 403.
12/1. Simák Viktória 18 423.
12/2. Varga Beáta 29 416.
12/3. Török Anna Hajnalka 23 418.
14/V

Mogyoródi Zoltán (B hét)

29 132.
13/K Füstös-Kucsera Teréz 28 425.
13/V

Bajnok Imréné (A hét)

21 132.
12/I./A. Kádár Márta 35 426.
12/II./A Szabóné Villám Mariann 24 221.
Név Szak Fogadóóra A hét Fogadóóra B hét
1. Ármós Zoltán angol nyelvtanár
2. Bajnok Imréné vendéglátó munkaközösség vezető, gazdasági szaktanár
3. Bea Csaba angol nyelv, történelem tanár
4. Bócz Mónika gazdasági szaktanár
5. Darida Katalin megbízott szakmai igazgató helyettes, gazdasági szaktanár
6. Diós Borbála angol nyelvtanár
7. Duhonyi Károlyné gazdasági szaktanár
8. Fábián Tamás vendéglátóipari elméleti és gyakorlati szaktanár
9. Füstös-Kucsera Teréz gazdasági szaktanár
10. Haluszka Tibor gyakorlatioktatás-vezető
11. Hay-Ölvedi Edit matematika tanár
12. Hártó Szilvia angol nyelvtanár
13. Horváth Renáta testnevelés
14. Kádár Márta történelem, magyar nyelv és irodalom tanár
15. Kis Balázs testnevelés, vendéglátóipari szakoktató
16. Korbaditsné Varga Erika angol nyelvtanár
17. Kókai Mónika általános igazgató-helyettes, közgazdász tanár
18. Korenika Attila vendéglátóipari szakoktató
19. Lámfalusi Réka informatika tanár, könyvtáros
20. Marján Ibolya angol, német szakos nyelvtanár
21. Majerné Szabó Ilona

humán munkaközösség vezetője,
magyar nyelv és irodalom, történelem tanár

22. Medgyesi Máté történelem tanár
23. Mogyoródi Zoltán kereskedelmi munkaközösség vezető, gazdasági szaktanár
24. Mojzsis Andrea

angol, német nyelvtanár, gazdasági szaktanár

25. Molnár Ferenc cukrász szakoktató
26. Nagy Márk matematika tanár
27. Oszaczkiné Szammer Beáta

idegen nyelvi munkaközösség vezetője,
magyar nyelv és irodalom, angol nyelvtanár

28. Pap Zsolt vendéglátóipari szakoktató
29. Simák Viktória magyar nyelv és irodalom, kommunikáció szakos tanár
30. Solymosi Csilla igazgató, közgazdász tanár
31. Sütő Ferenc testnevelés tanár
32. Szabó Ferenc testnevelés tanár
33. Szabó Gábor református hitoktató
34. Szabóné Villám Mariann földrajz tanár, ifjúság védelmi felelős
35. Szegvári Martin magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár
36. Szilágyiné Bubenka Ildikó reál munkaközösség vezetője, matematika tanár
37. Török Anna Hajnal magyar nyelv  és irodalom tanár
38. Takács József kereskedelmi szakoktató
39. Tóth-Körtefái Klára matematika szakos tanár
40. Vácziné Dóczi Magdolna vendéglátóipari szaktanár
41. Varga Antalné kémia, fizika tanár
42. Varga Beáta

osztályfőnöki munkaközösség vezetője,
angol, német nyelvtanár, idegenforgalom szaktanár

43. Varga Zsuzsanna kereskedelmi szakoktató
44. Zollerné Nagymarosi Ágnes német nyelvtanár
45. Pach Toldi Tímea angol nyelvtanár
46. Perlaki Kornélia magyar nyelv és irodalom, német nyelvtanár
47. Strenner Anita biológia tanár, turisztika
48. Sándor Balázs vendéglátóipari szaktanár
49. Sándor Zsuzsanna vendéglátóipari szaktanár
50. Ferencsik Viktor ének, egyházi ének tanár
51. Molnár György vendéglátóipari szaktanár
52. Török István vendéglátóipari szaktanár
53. Starecz József élelmiszer ismeret szaktanár
54. Jardek Dániel matematika szakos tanár

 

55. Kékesi Judit informatika tanár

 

56. Plank Ildikó informatika tanár

Csengetési rend

1. óra

08.00 – 08.45

2. óra

08.55 – 09.40

3. óra

09.55 – 10.40

4. óra

10.50 – 11.35

5. óra

11.45 – 12.30

6. óra

12.40 – 13.25

7. óra

13.30 – 14.15

8. óra

14.20 – 15.05

9. óra

15.10 – 15.55

10. óra

16.00 – 16.45

11. óra

16.50 – 17.35

12. óra

17.40 – 18.25

 Szünetek

0. szünet

–.08.00

1. szünet

08.45 – 08.55

2. szünet

09.40 – 09.55

3. szünet

10.40 – 10.50

4. szünet

11.35 – 11.45

5. szünet

12.30 – 12.40

6. szünet

13.25 – 13.30

7. szünet

14.15 – 14.20

8. szünet

15.05 -

 Csengetési rend

(Rövidített órák)

1. óra

08.00 – 08.35

2. óra

08.45 – 09.20

3. óra

09.30 – 10.05

4. óra

10.15 – 10.50

5. óra

11.00 – 11.35

6. óra

11.45 – 12.20

7. óra

12.25 – 13.00

8. óra

13.05 – 13.40

FEL