2015.március 26-án rövid látogatást tett iskolánkban az ERASMUS+ pályázatban résztvevő francia partnerünk képviselője, Nicolas Viard úr.

Az egy évvel ezelőtti találkozásunk során iskolánkban épp nem volt tanítás, így egy tanuló nélküli iskolát láthatott, most viszont mind a cukrászok, mind a szakácsok teljes gőzzel dolgoztak. A cukrászok termékeit meg is tudta kóstolni.

Ezután a második Bar-le-Duc-ba jelentkező csoport 4 tagjával folytatott beszélgetést. Bucs-Tonk Dóra tanárnő segített az esetleges félreértések elkerülése végett a tolmácsolásban.

 A nap utolsó programpontja a vezetéssel történő munkamegbeszélés volt. Ezen Viard úr beszámolt arról, hogy a jelenleg kint tartózkodó két volt tanulónk – Soós Zsuzsa és Sztriskó Zoltán – nagyon szépen megállja a helyét. Szó esett az áprilisban esedékes franciaországi monitoring részletes programjának megvalósításáról. A Bar-le-Duc-i iskola is pályázott az Erasmus+ projekt keretén belül szakemberek külföldi továbbképzésére. Így két éven keresztül két hétre francia szakács szakoktatók taníthatnák tanulóinknak a francia konyha mesterfogásait, és ismerkedhetnének a magyar konyha specialitásaival. Felmerült egy esetleges diákcsere lehetősége is. A szándék mindkét fél részéről megvan, csupán érdeklődő, illetve a cserére érdemes tanulókat kell kiválasztani.

 Az együttműködés mindkét iskola fejlődését eredményezheti.

2014. december 14. és 15-én látogatóba érkezett Vácra a 14/KA1VET/296 számú „Megújulás a vendéglátásban” pályázat keretében a bajor partner 4 fős küldöttsége: a Kasa und Halasz Gasthof Krone GbR két tulajdonosa, Kasa János és Halász Zénó, illetve a vendégház főpincére és főszakácsa.

A látogatásnak hármas célja volt:

 • Értékeltük a pályázat első csoportjának gyakorlatát. Az első turnus szépen teljesített, a gyakornokok megállták helyüket a bajor főszezon embert próbáló időszakában.
 • A vendégek kiállítottak egy tanúsítványt, és aláírták az Europass Mobilitás igazolványokat.
 • Megbeszéltük a pályázat második fordulójának teendőit, a pályázat munkatervében elvégeztük a szükséges korrekciókat.

 

A hivatalos rész után megmutattuk vendégeinknek iskolánkat, pillanatnyi betekintést nyerhettek az itt folyó munkába, feltérképezhették képzésünk esetleges hiányosságait, javaslatot tettek egy esetleges korrekcióra.

A látogatás elérte célját, amiben egy kötetlen „munkaebéd” alkalmával mindkét fél egyet is értett.

 

 A cikk írásával nem turisztikai ismeretterjesztést szeretnénk folytatni, hanem örömmel közölni a Tisztelt Olvasóval, hogy az ERASMUS+ 14/KA1VET/296. számú „Megújulás a vendéglátásban” pályázatunk a következő szakaszába lépett.

Jelenleg még 10 tanulónk folytatja három hónapos bajorországi gyakorlatát, de két - idén végzett vendéglős tanulónk – máris elkezdte egy éves szakmai tanulmányát a franciaországi Lotharingia tartományban található Bar-le-Duc-ban. Részletek itt.

 Június végén elindult az első csoport a bajorországi szakmai gyakorlatra. Hosszú folyamat eredményeként írhatjuk le ezt a mondatot.

Már télen, még a pályázat megjelenése előtt elkezdődött a szervező munka. 2013.december 6-ig lehetett jelentkezni a nyári gyakorlatra, de a határidőt kitoltuk január végéig. 29 tanuló adta be jelentkezési lapját, önéletrajzát és motivációs levelét. A szakmai tagokból álló bizottság a tanulmányi eredmények, motiváltság, szakmai elhivatottság és nem utolsósorban az érintett osztályfőnökök jellemzése, és javaslata alapján kiválasztotta azt a 20 fős keretet, amelyik felkészítése már január végén elkezdődött egy gasztronómiai szakkör keretein belül. A pályázat megírása csak ezután kezdődött el. A német partnerrel már tavaly nyár óta egyeztetéseket folytattunk, hová hány tanuló menjen. A francia kapcsolatot is meg kellett erősíteni. Viard úr április végén személyesen is felkereste iskolánkat.

Kialakult az a csapat, amelyik nemcsak a pályázat megírásában segédkezett, hanem a megvalósításban is részt vesz: Sándor Balázs, Kis Balázs a bajorországi vonalért felel, Bucs-Tonk Dóra a francia kapcsolattartó, Lengyel Dóra a „sajtófőnök”, Varga Péter a honlapon való megjelenítést irányítja, Szénásy Andrea az internetes felületek kezelője, Pap Zsolt a dokumentumok szerkesztője, Lang László a pályázat koordinátora. A szakmai felkészítésben több szaktanár, szakoktató is részt vesz.

Csak május végén értesültünk arról, hogy teljes egészében elfogadták a pályázatot: nyertünk. Ha csak ekkor kezdtük volna el az előkészületeket, nem tudtuk volna június végén elindítani a tanulókat. Így azonban bátran kijelenthetjük: ELKEZDŐDÖTT.

A PROJEKT IDŐTARTAMA: 2014.06.01–2016.05.31.

PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK:

1. Küldő, pályázó intézmény: A Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola ( Bernáth Református SZKI Vác) 1955 óta képes kereskedő és vendéglátó szakembereket. A 2012-es fenntartóváltás után is folytatja képzési tevékenységét, 730 tanulóval és 65 dolgozóval működő regionális intézmény.

2. Fogadó, közvetítő intézmény:

 • A bajorországi Füssenben található Kasa un Halasz GbR évek óta szervezi tanulóink 3 hónapos bajorországi gyakorlatát.
 • A Lorraine régióban, Bar-le-Duc-ben található CFA Européen Louis Prioux 1977-ben épült iskola, szakképzéssel foglalkozik, kiemelten specializálódott vendéglátásra és hotel menedzsmentre; elsősorban szakács, pincér, cukrász, vendéglátó, és pék tanulónk vannak, de képeznek fodrászokat és autószerelőket is. Jelenleg 700-an tanulnak az iskolában, ezek közül 95 külföldi diák, akik Magyarországról, Lengyelországból, Csehországból, Németországból és Kínából érkeztek. A tanári kar és az adminisztratív személyzet 50 főből áll. Más országok hasonló iskoláival is van partneri kapcsolatuk, innen érkeznek külföldi diákjaik, néhány iskolával már több mint 10 éves a kapcsolatuk. Európai csereprogramokkal is foglalkoznak, minden évben fogadnak külföldi diákokat, akik a központban tanulnak 1-4 évig, ezen kívül fogadnak csoportokat rövidebb időre 2-4 hetes időszakra is.

3. Fogadó munkahelyek:

 • Füssen, Pfronten, Seeg vendégházai, vendéglői
 • Lorraine tartomány vendéglátóipari egységei

RÉSZTVEVŐ TANULÓK:

25 vendéglátásszervező-vendéglős, szakács tanuló

4 munkatárs 2 hetes francia továbbképzése

A PROJEKT CÉLJAI:

Bajor- és franciaországi gyakorlat megvalósítása 25 szakképzésben tanuló vendéglátásszervező-vendéglős diák számára két turnusban

 • 10-10 tanuló bajorországi 3 hónapos gyakorlata 2014 és 2015 nyarán
 • 2, ill.3 végzős tanuló 12 hónapos francia képzőintézetben eltöltött tanulmánya
 • a tanulók önállóságának, problémamegoldó, együttműködési képességeinek, felelősségtudatának fejlesztése
 • gyakorlati szakmai ismeretek szerzése a modern európai vendéglátásban, a francia és bajor
 • gasztronómia megismerése
 • a gyakorlati hely munkaszervezési technikáinak megismerése
 • a napi munkába való bekapcsolódás
 • 12 hetes összefüggő szakács/pincér gyakorlat teljesítése
 • szakmai kulcskompetenciák, képességek fejlesztése
 • német/francia köznyelvi és szakmai kommunikációs készség fejlesztése
 • tanulói portfolió készítése
 • E-learninges környezet, IT alapú folyamat követés megvalósítása
 • a képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt és Tanúsítványt ad a fogadó intézmény.
 • Az iskola Pedagógiai Programjának megújítása (Képzési terv)
 • Az Intézményi Minőségirányítási Program aktualizálása
 • A pedagógusok Továbbképzési tervének az új kihívásoknak megfeleltetése

A PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI:

 • A megvalósítás során keletkezett dokumentumok (tanulói portfoliók, jegyzőkönyvek, projekt beszámolók, fényképek, videók), melyek jó gyakorlatként hasznosíthatók a képzések során, és további mobilitási projektek esetén.
 • A résztvevő tanulók egyéni készségeinek, képességeinek fejlődése, szakmai motivációjuk erősödése. A megszerzett szakmai tudás, illetve annak átadása az iskolában, gyakorlati helyen és a leendő munkahelyen.
 • Az iskola befejeztével a résztvevő tanulók elhelyezkedési esélyeinek növelése a hazai és az európai munkaerőpiacon.
 • Az iskola szakmai gyakorlatainak minőségi javulása, külföldi gyakorlattal rendelkező tanulók számának növelése.
 • Az iskola lemorzsolódási mutatójának javítása
 • A partneri elégedettségi mutatók növekedése
 • A tantestület szakmai megújulásának beindítása
 • Az iskola dokumentációjának felfrissítése
 • Az iskola népszerűségének növelése (beiskolázás)

A MEGVALÓSÍTÁS FŐBB LÉPÉSEI:

 1. Pályázatírás. Partnerek informálása. Munkaprogram kialakítása.
 2. Kiutazók kiválasztása.
 3. A munkaprogram véglegesítése a küldő és a fogadó intézmény együttműködésével.
 4. Szerződés a résztvevők között (küldő és fogadó intézmény, gyakorlati hely, tanuló).
 5. Német/francia nyelvi, szakmai, kulturális és lélektani felkészítés.
 6. Mobilitási gyakorlat lebonyolítása (kiutazás, tutorálás, mentorálás).
 7. A tapasztalatok összegzése, értékelése a résztvevő tanulók, a gyakorlati hely mentora, a francia iskola tutora, a francia projekt koordinátor, és a Bernáth Református SZKI projekt koordinátora által.
 8. A tapasztalatok közzététele (disszemináció).
 9. Záróértékelés és beszámoló elkészítése.
 10. Eredmények hasznosítása, jó gyakorlatok beépülése.

TÁMOGATÓ:

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás program ERASMUS+ alprogramja.

Támogatás összege: 127 963

6 tanulónk vett részt a bajorországi Füssenben 3 hónapos szakmai gyakorlaton a németországi Szövetségi Munkaügyi Hivatal (ZAV) engedélye alapján. A tanulók a gyakorlat során vendéglátóipari egységekben dolgoztak ösztöndíj fejében és szakmai tapasztalatokkal telve érkeztek vissza iskolánkba 2012. október 2-án. A munkahelyektől kiváló minősítést kapta, és mindnyájukat visszavárják a gyakorlati helyeikre.

A Türingiai Ipari- és Kereskedelmi Kamara LEA12 pályázata keretén belül szintén Müller úr kapta a megbízást, hogy magyarországi és csehországi iskolákkal vegye fel a kapcsolatot olyan tanulók németországi szakmai képzésére, akik 2012-ben fejezik be tanulmányaikat. Ennek a projektnek a keretén belül 14 tanulónkat választották ki, akik 3 lépcsőben részesei lehetnek a pályázat nyújtotta lehetőségeknek. Az első lépcsőben 5 napos csillebérci nyelvi felkészítésen vettek részt tanulóink, és mindnyájan kiválasztásra kerültek a másodi fázisra. Júliustól kétszer 3 hetes nyelvi illetve szakmai gyakorlaton vettek részt türingiai szállodákban, illetve kereskedelmi egységekben. Mind a 14-en lehetőséget kaptak arra, hogy 3 éves szakmai képzésen vegyenek részt, melynek végén német szakmai bizonyítványt kapnak. Tízen éltek a lehetőséggel és kezdték meg tanulmányaikat az erfurti szakképző iskolákban. A program 2013-ban is folytatódik. 2012.11.15-ig kell összeírnunk azokat a tanulókat, akik előzetesen jelentkeznének a projektre.

Kiemelt partnereink

refegyh

parokia

mimk1

floch

vac

Ki olvas minket

Oldalainkat 94 vendég és 0 tag böngészi

FEL