Iskolánk alapításának éve: 1955. Ekkor a Belkereskedelmi Minisztérium kezdeményezésére a Pest megyei Tanács Kereskedelmi Osztálya határozatot hozott a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkásképző iskola létrehozására. Az oktatás 33 fővel (kereskedelmi) kezdődött, általános iskolák bérelt termében, délutáni oktatással. 1955-1969-ig megbízott igazgató és 22 óraadó tanár látta el a feladatot. 1969-ben főhivatású igazgatóként nevezték ki a megbízott igazgatót. 1971-ben került sor az első főhivatású szakoktató és pedagógus alkalmazására.

1975 szeptemberétől az iskola önálló épületet kapott, melyben korábban egy általános iskola működött. Ettől az időponttól a beiskolázható tanulók illetve a főállományú pedagógusok száma folyamatosan nőtt.
A növekvő tanulólétszám, a szakmai profil változása szükségessé tette egy nagyobb épület birtokbavételét. Így 1986/87. tanévtől intézményünk megkapta a Közgazdasági Iskola két épületrészét (a Közgazdasági iskola új épületet kapott), ami ugyan javított a gondokon, de a színvonalas oktatás tárgyi feltételeit csak részben biztosította. Ettől az időponttól 3 épületben folyt az oktatás. A testnevelés és sportfoglalkozások céljára fűtetlen, statikailag kifogásolt 1500m2-es volt lovarda épület és egy 90m2-es sportszoba állt rendelkezésre. A gyakorlati képzés tárgyi feltételei sem javultak.

A 2003/2004-es tanév nagy áttörést jelentett iskolánk életében. A szérűskerti oktatási centrumban egy korszerű, új épületet vettünk birtokba. Az iskolaavatón az iskola egykori alapítótanárának nevét vette fel az intézmény, s ekkortól viseljük a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola nevet.

A 2012/2013-as tanév újabb nagy fordulatot hozott intézményünk életében, hiszen iskolánk egyházi kezelésbe került. Ettől a tanévtől kezdve a város helyett a Vác-Felsővárosi Református Egyházközség lett az iskola új fenntartója, míg a nevünk Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolára változott.

Az 1990-es évek elején a piacgazdaság gyors kiépülése, a kereskedelemben és a vendéglátásban végbement privatizáció, a magánvállalkozások megjelenése következtében gyökeresen megváltoztak a szakképzéssel szemben támasztott követelmények. A gazdaság egyre nagyobb számban olyan szakembereket igényelt, akik vezetőként képesek kisvállalkozások, cégek működtetésére, illetve önállóan képesek a munka irányítására, megszervezésére és elvégzésére. A foglalkoztatási struktúra az egész országban átalakult: A termelő ágazatokból a szolgáltatási szektorba áramlottak a munkavállalók. Természetesen iskolánk is folyamatosan alkalmazkodott a változásokhoz, a korszerűtlennek tűnő képzési profilt megváltoztatva igazodott a munkaerő piaci igényekhez. Az elmúlt évtizedek alatt kialakult, majd stabilizálódott iskolánk vonzáskörzete is. E vonzáskörzet közel 70 települése Pest megye északi részére és a nyugat-nógrádi térségre terjed ki. Mint minden intézmény, így iskolánk is rendelkezik speciális arculattal, több évtized alatt kialakított belső képzési, nevelési és oktatási hagyományokkal, folyamatosan kialakult renddel, szokásokkal, amit a házirendben, az SZMSZ-ben és más dokumentumokban rögzítettünk. Az iskola munkáját alapvetően a kibocsátás után a felhasználó, a foglalkoztató, a felsőoktatási intézmény, a szülő és a társadalmi követelmény ítéli meg.


A képzési szakaszban pedig maga a tanuló minősíti az intézmény munkáját az eredményeivel, véleményalkotásával, elfogadásával vagy ellenállásával. Reméljük, hogy intézményünkről ily módon kialakult kép vonzóvá teszi iskolánkat és oktatásunk színvonala, a szakirányú oktatás széles lehetőségeket, jó perspektívákat biztosít a nálunk végző fiatalok számára.

 Címerünk:

cimer


Kiemelt partnereink

refegyh

parokia

mimk1

floch

vac

Ki olvas minket

Oldalainkat 98 vendég és 0 tag böngészi

FEL